Literatura

Literatura na postawie której powstaje strona:

Stephen Harrod Buhner: “Healing Lyme Disease Coinfections: Complementary and Holistic Treatments for Bartonella and Mycoplasma.”

 

Stephen Harrod Buhner: “Pokonaj boreliozę. Naturalne sposoby zapobiegania i leczenia boreliozy i jej koinfekcji.”

 

Violetta Zając, Jolanta Szymańska, Alicja Buczek: „Bakterie z rodzaju Bartonella – współczesny stan wiedzy.”

 

M. Rolain, P. Brouqui, J. E. Koehler,C. Maguina, M. J. Dolan, and D. Raoult “Recommendations for Treatment of Human Infections Caused by Bartonella Species”

 

Strony www:

www.rawlsmd.com/health-articles/understanding-bartonella

www.lyme-basics.com/lyme-disease-basics/co-infection-bartonella/

www.uprootinglyme.com/holistic-treatment-bartonella/