BARTONELLA A NEUTROPENIA

Jednym z mechanizmów stosowanych przez Bartonellę  jest symulacja interleukiny IL-8. Dzięki IL-8 bakteria przyciąga do siebie komórki CD34+, które potem może zainfekować, ale również powoduje nagły spadek ilości krążących we krwi neutrofili (inaczej granulocytów obojętnochłonnych). Prowadzi to do rozwoju zaburzenia zwanego neutropenią. Neutrofile to białke krwinki  krwi  odpowiedzialne za kształtowanie odporność na wszelkie bakterie i wirusy. Nautrofile stanowią około 50% wszystkich białych krwi. IL-8 powoduje nagły spadek poziomu neutrofili. Zanicjowanie przez bakterię takiego spadku daje jej czas na zainfekowanie odpwiednich kkoórek tj. CD34+.