DIAGNOSTYKA

Diagnostyka zakażeń Bartonella spp. u ludzi oparta jest na metodach pośrednich, stwierdzających obecność swoistych przeciwciał lub bezpośrednim wykrywaniu bakterii metodami hodowli, technikami  molekularnymi oraz analizą mikroskopową preparatów z krwi lub tkanek pacjenta.

Wśród metod serologicznych można  wyróżnić następujące techniki:

  • immunofluorescencja (IFA),
  • metoda immunoenzymatyczna (ELISA),
  • Western blot.

Wadą testów serologicznych jest możliwość  zafałszowania wyników badania przez reakcje krzyżowe zachodzące z bakteriami  z rodzajów Coxiellai Chlamydia. Należy pamiętać, że wynik ujemny testu nie wyklucza zakażenia. Gdy testy dają wynik ujemny, pozostaje jedynie diagnoza kliniczna, czyli diagnozowanie na podstawie objawów. Niekiedy w przypadku chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie boreliozy stosuje się próbne leczenie przeciw Bartonelii.

Metodami biologii molekularnej z wykorzystaniem techniki reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) można wykrywać DNA patogenu we krwi, tkankach (wycinki z węzłów chłonnych, serca, skóry, wątroby), a nawet z preparatów w formalinie i parafinie.

W przypadku osób immunologicznie niekompetentnych do wykrywania zakażeń stosuje się hodowle bakteryjne. Jest to jednak metoda czasochłonna (hodowla trwa nawet 45 dni) i trudna, ponadto ma zastosowanie tylko w przypadku pobrania krwi lub tkanki od pacjenta w ostrej fazie choroby. W badaniach histopatologicznych rozmazów z krwi obwodowej barwionych metodą Grama lub Warthin-Starry trudno jest określić gatunek bakterii i łatwo pomylić  je z innymi patogenami, na przykład z rodzaju Babesią.