Jak skutecznie zaplanować terapię?

Skuteczna terapia Bartonelli opiera się w dużej mierze na zrozumianiu mechanizmu działania infekcji w naszym organizmie. Każdy mikroorganizm w inny sposób zachowuje się w organizmie zainfekowanego gospodarza.  Gdy poznamy jak Bartonella zachowuje się w trakcie infekcji zrozumiemy, że działanie przeciwbakteryjne nie jest wystarczajace do pokanania tej przebiegłej bakterii.

 

MECHANIZM DZIAŁANIA BARTONELLI

Bakterie Bartonelli przenoszone są przez żywiące się krwią stawonogi m. in. kleszcze, pchły, moskity oraz wszy odzieżowe.

Bakterie po przedostaniu się do organizmu gospodarza rozsiewane są w sposób bierny, krążą w jego krwiobiegu przez okres ok. 3–4 dni, a następnie zajmują niszę pierwotną, którą stanowią komórki śródbłonka naczyń krwionośnych. Po kilku dniach przedostają się do czerwonych krwinek czyli erytrocytów, gdzie dochodzi do ich rozmnażania.

Bakteria Bartonelii ma silne powinnowactwo do dwóch struktur w organizmie: ŚRÓDBŁONKA i CZERWONYCH KRWINEK. Obydwa sią niezbędna do przetrwania bakterii w organizmie.

 

ŚRÓDBŁONEK:

Śródbłonek to cienka warstwa  wysoce wyspecjalizowanych komórek wyścielajacych naczynia krwionośne. Do komórek śródbłonka mogą przylegać zarówno bakterie Bartonelli, jak i monocyty, makrofagi czy jakiekolwiek inne komórki krwi. Śródbłonek wyściela wszystkie naczynia krwionośne w organizmie.

Bartonella ma ścisły związke z komórkami śródbłonka. Bakteria kolonizuje śródbłonek i poprzez rozmaite mechanizmy stymuluje niekontrolowany wzrost komórek śródbłonka w ciele tworząc stan zwany hiperplazją śródbłonka.  Silniejszy sytem odpornościowy oznacza mniejszą hiperplazję podczas gdy osłabiony system immunologiczny przyczynia się do nasilonego stanu hiperplazji i  niekontrolowanego wzrostu komórek wyścielających naczynia krwionośne oraz inne komórki śródbłonka w organizmie.  W tych częściach ciała gdzie dochodzi do niekontrolowanego wzrostu liczby komórek śródbłonka tam zaczynają pojawiać się objawy. Jeśli zajęty zostanie narząd wzroku, wówczas pojawiają się problemy z oczami. Jeśli w nerkach czy sercu to wówczas od strony tych narządów poczujemy dolegliwości. Wzrost komórek śródbłonka stymulowany przez bakterie Bartonelli  zależnie od lokalizacji da specyficzne objawy od strony tego narzadu i będzie to efekt toczącej się tam infekcji.

Bakteria potrzebuje specyficznych substancji pochodzących z krwi gospodarza więc po osadzeniu się w śródbłonkowych warstwach naczyń krwionośnych zaczyna wysiewać nowe bakterie do krwioobiegu. Siew bakterii odbywa się co 4 do 8 dni, średnio co 5 dni, równocześnie z każdego zainfekowanego miejsca.

 

CZERWONE KRWINKI

Bakterie Bartonalli ma wjątkowe powinnowactwo do czerwonych krwinek czyli erytrocytów. Erytrocyty zawieraja hemoglobinę. Głównym składnikiem hemoglobiny jest hem, czyli związek chemiczny posiadający właściwości wiązania tlenu. Hem jest źródłem żelaza. Bartonella potrzebuje do przetrwania dużej ilości hemu dlatego upodobała sobie czerwone krwinki. Atakując czerwone krwinki ma bowiem dostęp do hemu, który zapewnia jej przetrwania. Bakteria po przedostaniu się do erytocytu degradują cząsteczki hemoglobiny, tak by oderwać hem od cząsteczek a następnie rozszczepia hem na części składowe, aby bakteria mogła uzyskać potrzebne jej składniki odżywcze, w tym żelazo. Bartonella jest bakterią, która nie potrafi samodzielnie syntezować hemu a potrzebuje go w bardzo dużych ilościach nawet 1000 razy więcej niż np. Heamophilus influenzae.

Bartonella infekują czerwone krwinki, pobiera hem z hemoglobiny ,ale przeważnie tylko tyle by nie doprowadzić do śmierci komórki i nie prowadzi do wystąpienia anemii  (w większości przypadków).

Zwykle tylko jedna lub dwie bakterie przyłączają się do każdej czerwonej krwinki i wchodzą do niej. Po wejściu do środka tworzą specjalną wakuolę, w której zaczynają się namnażać. Każda czerwona krwinka może pomieścić tylko określoną liczbę bakterii tak by nie doszło do rozerwania erytocytu. Bakterie Bartonella są bardzo sprytne i generalnie ograniczają swoją liczbę w czerwonej krwince do maksymalnie ośmiu.

Bywa, że bakterie przekraczają maksymalną ilość powodując rozerwanie czerwonej krwinki, a tym samym powodując rozprzestrzenianie się nowych bakterii do krwioobiegu. Przeważnie bakterie Bartonelli rzadko niszczą zainfekowane czerwone krwinki. Po wytworzeniu ośmiu komórek bakteryjnych, przestają się namnażać .Pozostają w erytrocytach i krążą w krwioobiegu aż to końca żywotności erytrocytów. Gdy czerwone krwinki obumierają w sposób naturalny bakterie wykorzystują składniki odżywcze komórki do własnych celów. Obumierające erytrocyty transportowane s a do  śledziony w celu ich usuniecia.

Istnieje jeszcze jeden istotny mechanizm powodujący nasielenie objawów w przebiegu infekcji Bartonellą: wytwarzenie methamoglobiny. Bakterie Bartonelli stymulują produkcję Selektyny E, która z kolei stymuluje wytwarzanie dużej liczby polimorfonuklearnych leukocytów  (ang. polymorphonuclear leukocytes, PMNs) w szpiku kostnym i wysyłenie ich do śródbłonka. PMNs przemieszczają się po zainfekowanej powierzchni śródbłonka, utleniają hemoglobinę w czerwonych krwinkach. Utleniona hemoglobina traci zdolność wiązania tlenu i przechodzi w formę nieczynnej methemoglobiny.  Methemoglobina jest zminioną formą hemoglobiny, której żelozo w cząsteczce hemu wystepuje w postaci Fe3+ zamiast Fe2+. Niektóre z objawów bartonelozy pochodzą właśnie w tego procesu. Ilość produkowanej w organizmie mathemoglobiny jest wprost proprcjonalny do stopnia zakażenia. Jest również wprost proporcjonalna do stopnia i intensywności objawów towarzyszących infekcji Bartonellą. Podwyższony poziom methemoglobiny może powodować uczucie niepokoju, bóle głowy, duszność wysiłkową, zmęczenie, dezorientacje, zawroty głowy, palpitacje, drgawki, arytmie – wszystkie te objawy moga występować przy zakażeniu Bartonellą.

 

PIERWSZY WAŻNY WNIOSEK: ŚRÓDBŁONEK i CZERWONE KRWINKI SĄ NIEZBĘDNE DO PRZETRWANIA BAKTERII W ORGANZMIE. Dzięki tym strukturom bakterie mają zapewnione: schronienie, substancje odżywcze i warunki do namnażamnia.

 

Ochrona śródbłonka i czerwonych krwinek przed inwazją Bartonelli jest niezbędna by zakłócić warunki życia bakterii – jej odżywianie i namnażanie się ! Sama bowiem nie jest w stanie wytworzyć składników odżywczych ważnych do przeżycia. Zakłócając te czynniki spowodujemy zahamowanie szerzenia się infekcji!

 

W celu ochrony śródbłonka Buhner poleca:

W celu ochrony czerwonych krwinek Buhner poleca:

W celu ochrony organów:

 

KASKADA CYTOKIN

Cytokiny to małe cząsteczkami sygnalizacji komórkowej uwalniane przez układ odpornościowy i komórki glejowe układu nerwowego. Są one zwykle jednymi z pierwszych substancji, pojawiających się w wyniku uszkodzenia tkanki, ich wydzielanie może być wywoływane bezpośrednio przez czynnik uszkadzający np. patogen albo też indukowane substancjami pochodzącymi z rozpadających się komórek. Uruchamia się wówczas kaskada cytokin, gdyż dana cytokina może wpływać z kolei na wytwarzanie i działanie całego szeregu innych cytokin. Działanie cytokinin wywiera silny wpływ na organizm.

Bakterie Bartonelli wykorzystują ten skomplikowany, wysoce synergistyczny mechanizm w celu zwiększenia liczby naczyń krwionośnych i śródbłonka, które je wyścieła, dzięki czemu mają więcej przestrzeni życiowej – a także większy dostęp do krwi a dokładnie czerwonych krwienk, które zapewniają im składniki odżycze niezbędne do przeżycia. Baktrie te wykorzystują naturalną odpowiedź ludzkiego układu odpornościowego, aby uchronić się przed atakiem układu immunologicznym. Ponadto  zasiedlają komórki śródbłonka i wytwarzają szereg substancji, które dezaktywują różne odpowiedzi immunologiczne.

W reakcji kaskady cytokin indukowanej przez Bartonelą obserwuje się przede wszystkim wzrost poziomu: NF-κB, TNF-α, IL-8, IL-1β, MMP-2, MMP-9, VEGF, katepsyna B, PI3K, IFN-γ, EGF, MCP-1, ICAM-1, selektyna E, BepA, Cu-Zn SOD, ERK-1, ERK-2, HIF-1, PTPs.

Obniżenie poziomu lub zahamowanie produkcji NF-κB, IL-8, VEGF, PTP, EGF, ERK-1, ERK-2, PI3K powodują zakłócenie kaskady cytokin, zatrzymują proliferacji  śródbłonka i znaczne zmniejszenie objawów, jeśli nie zatrzymanie ich całkowicie.

 

Zioła i suplementy redukujące poziom NF-κB: Bidens pilosa, Chinese senega korzeń, Chinese skullcap (Tarczyca bajkalska, łac. Scutellaria baicalensis), Cordyceps, Glistnik jaskółcze ziele, Houttuynia, Kudzu korzeń, luteolina, olej oliwny, granat, Schisandra chinise owoc (cytryniec chiński).

Zioła i suplementy hamujące IL-8: Cordyceps, EGCG, Isatis, Rdest japoński, NAC, granat.

Zioła i suplementy hamujące EGF: berberyna, EGCG, Ginkgo biloba (Miłorząb japoński), kwercetyna.

Zioła i suplementy hamujące E-selektynę: Ginkgo biloba (Miłorząb japoński), Rdest japoński, Kudzu korzeń, Milk thistle (ostropest plamisty), Schisandra chinise owoc (cytryniec chiński).

Zioła i suplementy hamujące PTP: Bez, Głóg dwuszyjkowy.

Zioła i suplementy hamujące VEGF: Aralia, berberyna, Calotropis, Chinese skullcap (Tarczyca bajkalska, łac. Scutellaria baicalensis), Cordyceps, żurawina, EGCG, Rdest japoński, Lukrecja, granat, Salvia miltiorrhiza.

Jeśli przyjrzysz się wpływom na organizm każdego z tych ziół i suplementów, ich tradycyjnym zastosowaniom, ich wpływie na ochronę danych układów narządów oraz odpowiednim badaniom naukowym, uzyskasz bardzo dobry protokół. Szczegółowy opis wszystkich ziół znajduje się w publikacji Buhnera “Healing Lyme Disease Coinfections: Complementary and Holistic Treatments for Bartonella and Mycoplasma.”

Jak widać, Cordyceps, Rdest japoński, EGCG, Chinese skullcap (Tarczyca bajkalska, łac. Scutellaria baicalensis) i granat występują jako specyficzne inhibitory większości  cytokin indukowanych przy infekcji Bartonellą. Ich zahamowanie w większości przypadków zatrzyma większość objawów wywoływanych przez infekcję.

 

DRUGI WNIOSEK: ZAHAMOWANIE KASKADY CYTOKIN INDUKOWANEJ PRZEZ BAKTERIE BARTONELLI JEST NIEZBĘDNE BY ZAHAMOWAĆ NAMNAŻANIE I ZAKŁÓCIĆ ODŻYWIANIE BAKTERII. Działanie takie w większości przypadków zmniejszy a nawet zatrzyma większość objawów wywoływanych przez infekcję.

 

Buhner w celu zachamowania kaskady cytokin:

 

OSŁABIONA ODPORNOŚĆ

Problem z Bartonellą pojawia się wówczas gdy system odpornościowy jest osłabiony lub gdy organizm poddany jest wpływowi stresu. Im bardziej osłabiony jest system immunologiczny tym bardziej nasilona jest infekcja i tym bardziej  nasilone są objawy. Bakteria bowiem nie widzi znacznego zagrożenia od strony organizmu i ma otwartą drogę do żerowania w organizmie. Dlatego też silne wzmacnianie systemu odpornościowego jest tak samo ważne jak zwalczanie samej bakterii.

 

TRZECI WNIOSEK: SILNA ODPORNOŚĆ JEST NIEZBĘDNA DO ZWALCZENIA INFEKCJI.

 

Na zwiększenie odporności Buhner poleca:

Powyższe zioła nie tylko wpływaja na stymulację pracy systemu immunologicznego, ale są równiez immunomodulatorami, redukują kaskadę cytikin i wpływaja na prawidłowy poziom komórk CD4+.

 

DZIAŁANIE PRZECIWBAKTERYJNE

Oczywiście należy równiez uwzględnić typowe działanie przeciwbakteryjne. W przypadku infekcji Bartonellą najsilniejszymi ziołami przeciwbakterujnymi są:

 

PROTOKÓŁ NA BARTONELLĘ

Prawidłowo dobrany plan terapii Bartonelli powienie zawierać  następujące elementy:

  1. Ochrona śródbłonka
  2. Ochrona czerwonych krwinek
  3. Zakłócenie kaskady cytokin
  4. Ochrona organów
  5. Wzmocnienie odporności
  6. Działanie przeciwbakeryjne

 

Proponowany Protokół Buhnera znajdziesz tutaj